Returns Policy

מדיניות החזרות

תקנון החזרת מוצרים ע"פ חוקי הגנת הצרכן, התשמ"א ("חוק הגנת הצרכן").

1. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן").

2. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

א. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

ב. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

– הלקוח חייב להציג חשבונית/ פתק החלפה
– הלקוח לא פתח את האריזה המקורית ולא עשה כל שימוש במוצר.
– ההחזר הכספי יבוצע על ידי החברה תוך לכל היותר 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה וקבלת המוצר לרשותה.
– סכום ההחזר בגין המוצר יהיה זהה לערך בו נקנה המוצר בניקוי דמי המשלוח.
– ההחזר יבוצע באותו אופן בו בוצע התשלום כקבוע בתקנות.
– לא ניתן להחזיר את המוצרים הבאים: מוצרי רפואיים, מוצרים הניתנים להקלטה / שעתוק או שכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, מוצר שיוצר במיוחד ובהתאם להזמנת הלקוח או הורכב עבור הלקוח.
– החברה רשאית לגבות דמי טיפול בשיעור 5% או 100 ₪ ממחיר העסקה, הנמוך מביניהם.

3. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לחברת סונובה ישראל – שטיינר, באמצעות שליחת הודעת אי מייל לכתובת info@steiner.co.il

4. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:                      
במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר חברת סונובה ישראל – שטיינר, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו לרשות חברת סונובה ישראל – שטיינר בתוך 14 יום על מנת לבטל את החיוב.

5. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר חברת סונובה ישראל – שטיינר, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לחברה על חשבונכם בתשלום דמי משלוח באמצעות שליח. אם הלקוח מבקש להחליף את המוצרים בעלות משלוח של 45 ש"ח.

6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ד' ו-ה' לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

7. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של חברת סונובה ישראל – שטיינר. לתבוע את נזקיה בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

8. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג' (ד) לחוק אלא אם כן ניתן אישור ספציפי מחברת סונובה ישראל – שטיינר מכשירי שמיעה.

9. לפי חוק הגנת הצרכן סעיף 6א(2) זכות הביטול לא תכול על טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.

10. ע"פ הוראות משרד הבריאות אין החזר מוצרים על תרופות ומוצרים רפואיים.

 

* כל סתירה בין האמור לעיל לבין תקנון האתר / תנאי שימוש האתר תקנון האתר הוא שקובע.

לשירותכם בימים א'-ה' בין השעות 9:00-18:00, ובימים ו'-ערב חג בין השעות 09:00-13:00 טלפון שירות לקוחות- 2174*

0
  0
  סל הקניות
  סל הקניות ריקחזור לחנות
   חישוב משלוח
   אישור קופון
   פתח צ'אט
   1
   זקוק/ה לעזרה?
   שלום!
   איך נוכל לעזור?